Monionic®离子液体:三丁基甲基氯化铵(TBMC)

2024-04-28 11:32:07 nj默尼森 7

组成:三丁基甲基氯化铵

规格:

有效含量:                    > 98 %

水分(H2O):                 < 0.3%

VOCs:                       < 0.3%

三丁基甲基氯化铵(TBMC)(1).png

 


默尼化工科技(上海)有限公司

致力于离子液体(ILs)研发生产、应用推广和全球销售,拥有自主知识产权生产技术,产品质量和一致性因此得到保障,Tel:021-38228895标签:  三丁基甲基氯化铵(TBMC) 离子液体